Aktualności

Lista osób, których wnioski zostały zarekomendowane do otrzymania dofinansowania

2011-12-16

Zgodnie z zaleceniami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych już dziś Komisja Oceny Wniosków wskazała 43 osoby do otrzymania dotacji na własną firmę. Udało nam się wygenerować dodatkową dotację dla czterdziestej trzeciej osoby.

Gratulujemy!

 

Lista rankingowa osób rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (nr od 1 do 43)

Lp.

Imię

Nazwisko

Średnia ocen

Przyznana kwota dotacji

1.

Zuzanna

Malinowska

90,5

40 000,00 zł

2.

Ewa

Zwolińska

89

40 000,00 zł

3.

Barbara

Kruk

88

40 000,00 zł

4.

Jolanta

Sarniak

87,5

26 707,00 zł

5.

Tomasz

Fabisiak

86,5

40 000,00 zł

6.

Aneta Ewa

Rogenbuk*

86

37 000,00 zł

7.

Joanna

Tul

86

40 000,00 zł

8.

Mateusz

Przychodzień

85,5

40 000,00 zł

9.

Ryszard

Petrykowski*

85

31 900,00 zł

10.

Jacek

Zabielski

84,5

40 000,00 zł

11.

Patrycja

Kluczyńska

84,5

40 000,00 zł

12.

Marta

Kwiatek*

84,5

35 620,00 zł

13.

Euzebiusz

Niemiec

83,5

39 916,00 zł

14.

Rafał

Sieradzki

83

40 000,00 zł

15.

Zofia

Konarska

82,5

39 942,00 zł

16.

Jolanta

Miszkurka

80,5

40 000,00 zł

17.

Szymon

Kozłowski

80,5

40 000,00 zł

18.

Alina

Roj

80,5

40 000,00 zł

19.

Agnieszka

Szyszko-Ranger

80,5

39 704,23 zł

20.

Małgorzata

Sitek

79,5

40 000,00 zł

21.

Piotr

Sałata

79

40 000,00 zł

22.

Joanna

Stolarczyk

79

40 000,00 zł

23.

Katarzyna

Szkop

79

40 000,00 zł

24.

Zbigniew

Mamcarz

78,5

40 000,00 zł

25.

Daniel

Potocki

78,5

40 000,00 zł

26.

Anna

Matuszak

77

39 996,00 zł

27.

Katarzyna

Stankiewicz*

77

36 100,00 zł

28.

Robert

Walicki

76,5

40 000,00 zł

29.

Maria

Wodzyńska

76

40 000,00 zł

30.

Dorota

Bielecka

74,5

40 000,00 zł

31.

Roman

Umiejewski

74,5

23 517,00 zł

32.

Patrycja

Węglarek

74,5

40 000,00 zł

33.

Ewa

Chmielewska-Manaj

73

40 000,00 zł

34.

Marta

Osuch

73

40 000,00 zł

35.

Agnieszka

Ankiewicz*

72,5

37 600,00 zł

36.

Justyna

Grabowska

72,5

40 000,00 zł

37.

Diana

Kamińska*

72,5

37 400,00 zł

38.

Izabela

Kanadys

72,5

40 000,00 zł

39.

Rafał

Pawiński*

72,5

36 000,00 zł

40.

Wiesława

Wojtkowska-Lewan

72,5

39 971,00 zł

41.

Renata

Latała

72

40 000,00 zł

42.

Renata

Piątkowska

71,5

40 000,00 zł

Dotacja przyznana w ramach wygenerowanych oszczędności bez możliwości ubiegania się o wsparcie pomostowe

43

Ewa

Korzeniewska

71

40 000,00 zł

 

UWAGA:

* Osoby warunkowo wskazane do otrzymania dotacji.

Zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji, § 5 ust. 7 oraz ust. 14:

W przypadku wniosków warunkowo wskazanych do otrzymania dofinansowania, z przyczyn, o których mowa w  ust 7, każdy/a z Uczestników/czek, których dotyczą te wnioski, jest zobowiązany/a, w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia publikacji wyników pracy Komisji, do przedstawienia stanowiska, czy wyraża zgodę na obniżenie wysokości proponowanej kwoty dofinansowania do kwoty wskazanej przez Komisję albo, zgodnie z § 6, do złożenia wniosku o ponowne ich rozpatrzenie. W przypadku, gdy w wyniku złożonego przez Uczestnika/czkę wniosku o ponowne jego rozpatrzenie, Komisja podtrzyma swoje dotychczasowe stanowisko, Uczestnik/czka ten/ta jest zobowiązany/a, w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia, o którym mowa w § 5 ust. 7, do przedstawienia stanowiska, czy wyraża zgodę na obniżenie wysokości kwoty dofinansowania, czy też nie."

 

 

 

 

Lista pozostałych osób, które złożyły wnioski o przyznanie dotacji

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Średnia ocen

 

44.

Ewelina

Łazarowicz

70,5

 

45.

Sonia

Mosur-Kałuża

68

 

46.

Dominika

Naborowska

67,5

 

47.

Dorota

Łubowska

66

 

48.

Irena

Haaso

65

 

49.

Emilia

Strzyżewska

63

 

50.

Justyna

Galińska

62,5

 

51.

Sebastian

Mamaj

61,5

 

52.

Jacek

Bachmura

59,5

 

53.

Wioletta

Grat

59

 

54.

Michał

Dąbrowski

57

 

55.

Edwarda

Prusińska

56

 

56.

Sebastian

Krystosik

55,5

 

57.

Iwona

Rutkowska

54,5

 

58.

Artur

Radomski

54

 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zgodnie z § 2 ust. 15 Regulaminu II Etapu Projektu „Przedsiębiorcze Mazowsze" przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej:

Uczestnikom/czkom Projektu przysługuje prawo jednokrotnego odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W tym celu Uczestnik/czka może złożyć w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma informującego o decyzji KOW (liczy się data faktycznego wpłynięcia pisma do Biura Projektu, a nie data stempla pocztowego) protest w formie pisemnej do Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, w którym wyczerpująco uzasadnia przyczynę odwołania się od decyzji, wnioskując o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku. KOW w przeciągu 10 dni roboczych od wpłynięcia protestu dokonuje ponownej oceny wniosku i załączników do niego.  W przypadku pozytywnej oceny KOW, środki zostaną przyznane o ile nie zostanie wyczerpana pula środków przeznaczona na jednorazową dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej."

 

 

Informujemy, że nie udzielamy informacji o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną. Wszyscy Uczestnicy/czki otrzymają skan kart oceny merytorycznej drogą mailową na adres podany w Formularzu Rekrutacyjnym.  Dodatkowo osoby wskazane do otrzymania dotacji otrzymają szczegółowe informacje o dalszych zasadach udziału w projekcie.

powrót do aktualności