Materiały informacyjne o projekcie


Formularz Rekrutacyjny

Formularz Rekrutacyjny.

Pobierz plik

Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na terenie woj

Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na terenie woj

Pobierz plik

Karta Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego

Karta Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego

Pobierz plik

Karta Oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego

Karta Oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego

Pobierz plik

Prezentacja promująca udział w Projekcie.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszych projektach? Dowiedz się już dziś!

Pobierz plik

ANEKS DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W I ETAPIE PROJEKTU

ANEKS DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W I ETAPIE PROJEKTU

Pobierz plik

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZE MAZOWSZE"

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZE MAZOWSZE"

PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WLASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich",

Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik

Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie dotacji

KRYTERIA

Pobierz plik

Załączniki do Regulaminu II Etapu Projektu - wersja zip

Pobierz plik

Załączniki do Regulaminu II Etapu Projektu - (wersja rar)

Załączniki do Regulaminu II Etapu Projektu - (wersja rar)

Pobierz plik

Dokumenty - przedłużone wsparcie pomostowe

Pobierz plik

Tabela rozliczenia - PRZEDŁUŻONE wsparcie pomostowe

Tabela rozliczenia - PRZEDŁUŻONE wsparcie pomostowe

Pobierz plik