Aktualności

2013-01-21

Zapraszamy do lektury artykułu przedstawiającego sylwetkę przedsiębiorczej mamy, która ...

czytaj więcej
2012-12-21

Informacja dotycząca pracy biura projektu w dniach 24.12.2012 - 1.01.2013

czytaj więcej
2012-07-19

II nabór: lista uczestników/czek których wnioski nie otrzymały pozytywnej oceny Komisji Oceny Wniosków a tym samym przedłużonego wsparcia pomostowego

czytaj więcej
2012-07-19

II nabór: publikujemy listę wniosków kwalifikujących się do udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego

czytaj więcej
2012-06-26

Publikacja listy wniosków które nie otrzymały pozytywnej oceny KOW

czytaj więcej
2012-06-26

Publikujemy wyniki oceny merytorycznej wnioskow o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

czytaj więcej
2012-06-06

W dniu 8 czerwca Biuro Projektu "Przedsiębiorcze Mazowsze" będzie nieczynne. Zapraszamy w poniedziałek 11 czerwca.

czytaj więcej
2012-05-29

Ogłaszamy nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

czytaj więcej
2012-04-27

Informujemy, że w okresie 30 kwietnia – 4 maja 2012 Biuro Projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej
2012-04-16

Cykl szkoleń specjalistycznych pt. „MBA dla mojej firmy" dobiegł końca.

czytaj więcej
2012-02-24

Harmonogram szkoleń specjalistycznych „MBA dla mojej firmy“ w ramach II etapu Projektu „Przedsiebiorcze Mazowsze“ dostępny w zakładce HARMONOGRAM

czytaj więcej
2012-01-10

Wyniki procedury odwoławczej w ramach przyznawania jednorazowej dotacji

czytaj więcej
2012-01-09

We wtorek wyniki prac Komisji Odwoławczej

czytaj więcej
2011-12-16

Informujemy, że w dniu dzisiejszym wszystkie osoby, które otrzymały niewystarczającą ilość punktów

czytaj więcej
2011-12-16

Lista osób, których wnioski zostały zarekomendowane do otrzymania dofinansowania

czytaj więcej
2011-11-24

Etap oceny formalnej Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji został zakończony

czytaj więcej
2011-11-18

Nabór Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości został zakończony dn. 16 listopada 2011.

czytaj więcej
2011-11-03

Jakie kryteria będą brane pod uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

czytaj więcej
2011-11-02

Prosimy o zwracanie uwagi na prawidłowe oznakowanie wzorów dokumentów..

czytaj więcej
2011-10-28

Karta dostępna jest w plikach do pobrania.

czytaj więcej
2011-10-28

Rozmowy kwalifikacyjne w ramach oceny biznesplanów będą prowadzone w dniach 12-15 grudnia 2011 r

czytaj więcej
2011-10-26

Zmiany w Regulaminie II Etapu i w załącznikach do Regulaminu

czytaj więcej
2011-10-21

Regulamin II Etapu Projektu oraz wszystkie załączniki są dostępne w plikach do pobrania

czytaj więcej
2011-10-20

Ogłoszenie o terminie składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji i podstawowego wsparcia pomostowego

czytaj więcej
2011-10-18

Wzór "Oświadczenia Uczestnika/czki dotyczące zakupionego używanego środka trwałego" oraz wzór tabeli do wprowadzania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym dostępny na platformie internetowej

czytaj więcej
2011-10-18

Nowe pytania i odpowiedzi w zakładce FAQ

czytaj więcej
2011-10-14

Terminy doradztwa w listopadzie w zakładce HARMONOGRAM

czytaj więcej
2011-10-11

Najczęściej zadawane pytania przez Uczestników i Uczestniczki Projektu

czytaj więcej
2011-10-11

Już jutro 12 października odbywa się doradztwo z promocji (s. 107)

czytaj więcej
2011-10-07

Już w najbliższy weekend odbędą się zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej z elementami nogocjacji

czytaj więcej
2011-10-07

Ogłaszamy termin naboru "Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości"

czytaj więcej
2011-10-07

Aktualizacja harmonogramu Projektu dostępna w zakładce HARMONOGRAM

czytaj więcej
2011-10-05

Materiały szkoleniowe z promocji dostępne na platformie internetowej

czytaj więcej
2011-09-29

Harmonogram październikowych zajęć znajdziecie Państwo w zakładce HARMONOGRAM

czytaj więcej
2011-09-07

6.09.2011 zakończyliśmy ocenę 40 odwołań, które wpłynęły naszego Biura.

czytaj więcej
2011-08-30

W związku z rezygnacją 5 osób z listy podstawowej z udziału w Projekcie "Przedsiębiorcze Mazowsze", do udziału w Projekcie zostało zakwalifikowanych 5 osób z listy rezerwowej...

czytaj więcej
2011-08-30

Publikujemy listę rezerwową w kolejności włączania do projektu...

czytaj więcej
2011-08-23

Zmiany na liście rezerwowej

czytaj więcej
2011-08-23

Zasady odwoływania się od oceny merytorycznej

czytaj więcej
2011-08-23

Znamy już wyniki rekrutacji do I etapu Projektu "Przedsiębiorcze Mazowsze"

czytaj więcej
2011-08-18

Zaświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

czytaj więcej
2011-08-03

311 Formularzy Rekrutacyjnych zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

czytaj więcej
2011-07-28

Etap oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych oficjalnie został zakończony...

czytaj więcej
2011-07-21

Na stronie w "plikach do pobrania" udostępniony został Aneks do Regulaminu Rekrutacji

czytaj więcej
2011-07-12

Na stronie w "plikach do pobrania" dostępna jest karta oceny formalnej i merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego

czytaj więcej
2011-07-01

Od dziś przyjmujemy Formularze Rekrutacyjne...

czytaj więcej
2011-06-30

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem Projektu

czytaj więcej
2011-06-17

Regulamin I Etapu Projektu został uzupełniony o kryteria oceny Formularza Rekrutacyjnego

czytaj więcej
2011-06-17

Zmiana w Regulaminie Projektu w §1 pkt 4

czytaj więcej
2011-06-17

Zmiana terminu rekrutacji

czytaj więcej
2011-06-16

Materiały rekrutacyjne od dziś dostępne na stronie internetowej Projektu

czytaj więcej
2011-06-03

Formularz Rekrutacyjny i Regulamin Projektu wkrótce będą dostępne na stronie Projektu

czytaj więcej
2011-06-03

Uprzejmie informujemy, że zmieniony został termin naboru Formularzy Rekrutacyjnych

czytaj więcej
2011-06-02

Rekrutacja do udziału w Projekcie będzie prowadzona w terminie 20 czerwca - 8 lipca 2011 r.

czytaj więcej
2011-06-02

Rozpoczęcie realizacji Projektu "Przedsiębiorcze Mazowsze"

czytaj więcej