Harmonogram realizacji Projektu

„Przedsiębiorcze Mazowsze"*

 

Działanie

 

Planowany okres realizacji

 Promocja projektu


Czerwiec 2011

 Rekrutacja do I etapu Projektu

Składanie Formularzy Rekrutacyjnych


1 - 14 lipca 2011

I etap - Ocena formalna Formularzy Rekrutacyjnych


15 - 22 lipca 2011

II etap - Ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych oraz indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi Kandydatami i Kandydatkami prowadzone przez doradcę zawodowego. Obrady Komisji Rekrutacyjnej oraz utworzenie listy rankingowej 60 Uczestników i Uczestniczek zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.


25 lipca - 22 sierpnia 2011

Opublikowanie listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I Etapie szkoleniowo-doradczym Projektu (60 osób) oraz listy rezerwowej (15 osób)


23 sierpnia 2011

Podpisywanie umów o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. UWAGA: Każdy z Uczestników/czek Projektu ma obowiązek złożyć najpóźniej do dnia podpisania umowy Zaświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu


24 sierpnia 2011 - 6 września 2011

I ETAP PROJEKTU - Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze

Diagnoza potrzeb Uczestników/czek


Sierpień/wrzesień 2011

Trzy moduły tematyczne obejmujące szkolenia (70h) i doradztwo (20h)


7 września - 28 października 2011

Rekrutacja do II etapu

Nabór Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości wraz z podanymi w Wytycznych dokumentami, w tym biznesplan


3 - 16 listopada 2011

Ocena formalna i merytoryczna wniosków dokonywana przez Komisję Oceny Wniosków. Rozmowy kwalifikacyjne z każdym Uczestnikiem i Uczestniczką Projektu


17 listopada - 15 grudnia

Opublikowanie listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w fazie doradczo-inwestycyjnej Projektu.


16 grudnia 2011

Składanie odwołań od decyzji Komisji Oceny Wniosków


19-23 grudnia 2011

(5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników)

Ponowne posiedzenie Komisji Oceny Wniosków - rozpatrywanie odwołań


27 grudnia 2011 - 9 stycznia 2012

Ogłoszenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w fazie doradczo-inwestycyjnej projektu.


10 stycznia 2012

Zarejestrowanie działalności gospodarczej oraz dostarczenie do Organizatora Zaświadczenia o zarejestrowaniu działalności gospodarczej w ciągu 10 dni od opublikowania wyników rekrutacjiPodpisanie Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości; Składanie wniosków o wsparcie pomostowe


4 - 9 stycznia 2012

II ETAP - Wsparcie szkoleniowo-doradcze o charakterze specjalistycznym

Szkolenia specjalistyczne


styczeń - czerwiec 2012

Doradztwo indywidualne


styczeń - grudzień 2012
II ETAP - Wsparcie finansowe

Przekazywanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości


Styczeń 2012

Przekazywanie podstawowego wsparcia pomostowego


Styczeń - czerwiec 2012

Przekazywanie przedłużonego wsparcia pomostowego


Lipiec - grudzień 2012
Harmonogram szkoleń specjalistycznych „MBA dla mojej firmy" w ramach II etapu Projektu „Przedsiebiorcze Mazowsze"Luty

 

 

 

 

 

 


poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela


 

 

1

2

3

4

5


 

 

 

 

 

 

 


6

7

8

9

10

11

12


 

 

 

 

 

 

 


13

14

15

16

17

18

19


 

 

 

 

 

 

 


20

21

22

23

24

25

26


 

 

 

 

 

III. Grupa  Zarządzanie strategiczne 9 - 17    

III. Grupa  Zarządzanie strategiczne 9 -17


27

28

29

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Marzec

 

 

 

 

 

 


poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela


 

 

 

1

2

3

4


 

 

 

 

 

 

 


5

6

7

8

9

10

11


I. Grupa Zarządzanie strategiczne 9:00- 17:00   

I. Grupa Zarządzanie strategiczne 9:00- 17:00   

 

II. Grupa Zarządzanie strategiczne 9:00-17:00

II. Grupa Zarządzanie strategiczne 9:00-17:00 

III. Grupa Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 9:00- 17:00

III. Grupa Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 9:00- 13:00


III. Grupa Prawo gospodarcze 13:30-17:30     


IV. Grupa 9:00-13:00 Prawo Gospodarcze


IV. Grupa Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 13:30-17:30


12

13

14

15

16

17

18


 

 

 

 

 

IV. Grupa  Zarządzanie strategiczne 9:00- 17:00

IV. Grupa  Zarządzanie strategiczne 9:00-17:00


19

20

21

22

23

24

25


I. Grupa Promocja i kreowanie wizerunku firmy 9 -17

 II. Grupa  Promocja i kreowanie wizerunku firmy 9 -17

 

 

 

IV. Grupa Trening umiejętności menadżerskich 9:00-17:00

III. Grupa Promocja i kreowanie wizerunku firmy 9 -17

26

27

28

29

30

31

 


 

 

 

II.Grupa Trening umiejętności menadżerskich 9:00-17:00

II. Grupa Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 9:00-17:00

IV. Grupa Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 9:00- 17:00 

 


 


I.Grupa Trening umiejętności menadżerskich 9:00-17:00

III.Grupa Trening umiejętności menadżerskich 9:00-17:00

 


 


 

 

 

 

 

 

 


Kwiecień

 

 

 

 

 


poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela


 

 

 

 

 

 

1


IV. Grupa Promocja i kreowanie wizerunku firmy 9 -17

2

3

4

5

6

7

8


 

 

I. Grupa Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 9:00-17:00

I. Grupa Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 9:00- 13:00   

 

 

 


I.Grupa Prawo gospodarcze 13:30-17:30     


II. Grupa Prawo gospodarcze 9:00-13:00      


II. Grupa Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 13:30-17:30    


9

10

11

12

13

14

15


 

 

 

 

 

 

 


16

17

18

19

20

21

22


 

 

 

 

 

 

 


23

24

25

26

27

28

29


 

 

 

 

 

 

 


30

 

 

 

 

 

 

Harmonogram szkoleń w listopadzie


poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

GRUPA I  Doradztwo Biznesplan, godz. 8 - 14

 

 

 

 

 

GRUPA IV Doradztwo Biznesplan, godz. 14 - 20

 

 

 

 

 

GRUPA II Doradztwo Biznesplan, godz. 10 - 16

 

 

7

8

9

10

11

12

13

GRUPA III  Doradztwo Biznesplan, godz. 10 - 16

 

 

 

 

 

 

14

15

16

17

18

19

20

 

 

OSTATNI DZIEŃ PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI

 

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

28

29

30

 

 

 

 

Harmonogram szkoleń w październiku


poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

I. Grupa „Gry decyzyjne, cz. 1" 9.00-14.00"

I. Grupa „Gry decyzyjne, cz. 2" 9.00-14.00,

II. Grupa „Gry decyzyjne, cz. 1" 15.00-20.00,

II. Grupa „Gry decyzyjne, cz. 2" 15.00-20.00,

3

4

5

6

7

8

9

III. Grupa „Gry decyzyjne, cz. 1" 9.00-14.00,

III. Grupa „Gry decyzyjne, cz. 2" 9.00-14.00,

I grupa: Doradztwo z księgowości, 1cz, godz. 9.00-12.00,

oraz Doradztwo z prawa, godz. 12.30-14.30,

III grupa, Doradztwo z księgowości, 1 cz, godz. 9.00-12.00 oraz Doradztwo z prawa, godz. 12.30-14.30

 

Szkolenie: Komunikacja interpersonalna z elementami negocjacji, 8/9.10, godz. 9.00-17.00

 

 

IV. Grupa „Gry decyzyjne, cz. 1" 15.00-20.00,

IV. Grupa „Gry decyzyjne, cz. 2" 15.00-20.00,

II grupa, Doradztwo z prawa, godz. 10.00-12.00,

oraz Doradztwo z księgowości, 1 cz, godz. 12.30-15.30,

IV grupa, Doradztwo z prawa, godz. 10.00-12.00 oraz Doradztwo z księgowości, 1 cz, godz. 12.30-15.30

10

11

12

13

14

15

16

Szkolenie: Zarządzanie sobą w czasie z elementami radzenia sobie ze stresem, 10/11.10, godz. 9.00-17.00

I grupa, Doradztwo z Promocji, godz. 9.00-11.00

I grupa, Doradztwo z księgowości, 2 cz, godz. 9.00-12.00

Doradztwo z negocjacji dla grupy uczestniczącej w szkoleniu: 8-9.10, godz. 10.00-15.00

Szkolenie: Autoprezentacja, 15/16.10, godz. 9.00-17.00

II grupa, Doradztwo z Promocji, godz. 11.30-13.30

III grupa, Doradztwo z Promocji, godz. 14.00-16.00

II grupa, Doradztwo z księgowości, 2 cz, godz. 12.30-15.30

IV grupa, Doradztwo z Promocji, godz. 16.30-18.30

17

18

19

20

21

22

23

Szkolenie: Komunikacja interpersonalna z elementami negocjacji, 17/18.10, godz. 9.00-17.00

Doradztwo z autoprezentacji, godz. 10.00-15.00

Doradztwo z zarządzania sobą w czasie i radzenia sobie ze stresem, godz. 10.00-15.00

III grupa, Doradztwo z księgowości, 2 cz, godz. 9.00-12.00

Szkolenie: Komunikacja interpersonalna z elementami treningu asertywności, 22/23.10, godz. 9.00-17.00

IV grupa, Doradztwo z księgowości, 2 cz., godz. 12.30-15.30

24

25

26

27

28

29

30

Doradztwo z negocjacji dla grupy uczestniczącej w szkoleniu 17-18.10, godz. 10.00-15.00

Doradztwo z asertywności, godz. 10.00-15.00

III grupa, Doradztwo z Biznesplanu, godz. 9.00-15.25

 

IV grupa, Doradztwo z Biznesplanu, godz. 9.00-15.25,

 

 

I grupa, Doradztwo z Biznesplanu, godz. 9.00-15.25

II grupa, Doradztwo z Biznesplanu, godz. 9.30-15.55


 

 

Harmonogram szkoleń we wrześniu


WRZESIEŃ

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

I Grupa - Integracja, godz. 9.00-14.00

III. Grupa - Integracja, godz. 9.00-14.00

I. Grupa „ABC Przedsiębiorczości" 9.00-17.00

I. Grupa „Biznes plan, cz. 1" 9.00-17.00

I. Grupa „Biznes plan, cz. 2" 9.00-17.00

II. Grupa - Integracja, godz. 14.30-19.30

IV. Grupa - Integracja, godz. 14.30-19.30

II. Grupa „ABC Przedsiębiorczości", 9.00-17.00

12

13

14

15

16

17

18

I. Grupa „Biznes plan, cz.3" 9.00-17.00

 

IV. Grupa „ABC Przedsiębiorczości"

III. Grupa „Biznes plan, cz. 2" 9.00-17.00

III. Grupa „Biznes plan, cz. 3" 9.00-17.00

II. Grupa „Biznes plan, cz. 1" 9.00-17.00

II. Grupa „Biznes plan, cz. 2" 9.00-17.00

III. Grupa „ABC Przedsiębiorczości"

III. Grupa „Biznes plan, cz. 1" 9.00-17.00

19

20

21

22

23

24

25

 

III. Grupa „Promocja" 9.00-17.00

 

 

 

I. Grupa „Promocja 9.00-17.00, 

II. Grupa „Promocja 9.00-17.00

II. Grupa „Biznesplan cz. 3", 9.00-17.00

26

27

28

29

30

1

2

IV. Grupa „Biznes plan, cz. 1" 9.00-17.00

IV. Grupa „Biznes plan, cz. 2" 9.00-17.00

IV. Grupa „Biznes plan, cz. 3" 9.00-17.00

IV. Grupa „Promocja 9.00-17.00

 

I. Grupa „Gry decyzyjne, cz. 1" 9.00-14.00"

I. Grupa „Gry decyzyjne, cz. 2" 9.00-14.00"

II. Grupa „Gry decyzyjne, cz. 1" 9.00-14.00

II. Grupa „Gry decyzyjne, cz. 2" 9.00-14.00